AAAvloerentilburg.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid op welke wijze dan ook, voor het gebruik van de op deze site gepubliceerde inhoud.

We besteden de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Maar geven echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. AAAvloerentilburg.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door ons worden gewijzigd of verwijderd.

AAAvloerentilburg.nl behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan AAAvloerentilburg.nl de toegang tot de webpagina monitoren.